Financieel Profiel Veld FAQ's

Waar verwijst het veld "achterstand" naar?

Backlog verwijst naar contracten die u zijn gegund, maar waarvan het werk nog niet is uitgevoerd (aanstaande projecten). Vermeldingen in deze twee velden geven de huidige backlog (waarde van de lopende contracten die nog niet zijn begonnen) en de gemiddelde jaarlijkse backlog (typische / gemiddelde backlog elk gegeven).  Als u geen achterstand hebt, vult u nullen in en klikt u op het vakje "Geen brief beschikbaar".

Waar verwijst "% van toegewezen activa" naar in de rubriek Onderhanden werk?

Percentage van de toegewezen activa verwijst naar het percentage van de activa van uw bedrijf, inclusief personeel/uitrusting/management, dat aan een lopend project wordt besteed.

Wat is 'FSC' in het tabblad Zekerheid/verzekering?

FSC staat voor Financiële Omvang Categorie. Elke makelaar in zekerheden krijgt, samen met zijn rating, een financiële-omvangcategorie toegewezen door A.M. Best Rating Services. Neem contact op met uw makelaar om hun FSC te verkrijgen of raadpleeg uw borgstellingsbrief, aangezien de FSC vaak in die brief wordt vermeld. FSC's worden aangeduid met Romeinse cijfers van I tot XV.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)