Elementen van een veiligheidsprogramma

 

In deze video bespreken we het tabblad Veiligheidsprogramma-elementen en zien we wat de elementen van een effectief veiligheidsprogramma zijn.

Op het tabblad Veiligheidsprogramma-elementen moet u enkele vragen beantwoorden over programma's, gevarem en activiteiten.  Voor elk antwoord waarin u bevestigend of met Ja antwoordt, moet u ondersteunende documentatie uploaden.  U kunt documentatie uploaden onderaan het tabblad Bijzondere elementen (of voor aannemers in de categorie Precisie-apparatuur onderaan het tabblad Veiligheidselementen).  

Als het gevaar, de activiteit of het programma waarop de vraag betrekking heeft, van toepassing is op de werkzaamheden van uw bedrijf, dient u een veiligheidsprogramma te hebben opgezet om de daaraan gerelateerde gevaren en bescherming van uw werknemers te beheersen.  Uw antwoord zou moeten zijn: 'We hebben een programma om dit gevaar/deze activiteit te beheersen'.

Uw geüploade ondersteunende documentatie moet voldoen aan een of alle van de volgende vereisten. 

 • De norm ISO 14001:2015 van ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie; 
 • De voorschriften 29 CFR 1910 en 29 CFR 1926 van de Amerikaanse OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Amerikaanse arbodienst); 
 • De Workplace Safety Standards (normen voor veiligheid op het werk) van het American National Standards Institute. 

Een veiligheidsprogramma omvat over het algemeen de volgende punten. 

 •  Herkenning en evaluatie van gevaren. 
 •  Stappen en/of procedures om de gevaren te beperken. 
 • Trainingsmateriaal en procedures voor betrokken werknemers. 
 • Het aanwijzen van een deskundige persoon (persoon of functie die verantwoordelijk is voor het implementeren van beheersingsmaatregelen). 

Als uw werknemers bijvoorbeeld in of in de buurt van bouwputten en sleuven werken, moet uw veiligheidsprogramma de volgende punten omvatten.  

 

 1. Welke activiteiten voeren uw werknemers doorgaans uit, waarbij zij mogelijk worden blootgesteld aan gevaren die samenhangen met bouwputten en sleuven? 
 2. Aan welke gevaren gerelateerd aan bouwputten en sleuven worden uw werknemers blootgesteld en welke stappen of procedures implementeert uw bedrijf om de gevaren te beheersen en uw werknemers te beschermen? 
 3. Hoe traint u uw medewerkers om gevaren voor bouwputten en sleuven te herkennen en om de aangewezen beheersmaatregelen te implementeren?  Hoe vaak worden medewerkers getraind?
 4. Identificatie van deskundige personen (personen met uitgebreide training die verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van gevaren, implementatie van controles, periodieke/dagelijkse inspecties en dergelijke, en die de bevoegdheid hebben het werk te onderbreken als gevaren worden gedetecteerd).

Dit zijn de basiselementen van ieder effectief veiligheidsprogramma, ongeacht het gevaar of de activiteit. 

Als de geüploade ondersteunende documentatie onvoldoende is, worden punten van uw score afgetrokken.  Dit biedt een mogelijkheid om mogelijke hiaten in uw veiligheidsprogramma's te identificeren en vormt zo een kans om ze te verbeteren.  

Als u besluit om aanvullende veiligheidsprogramma's te ontwikkelen en te implementeren om eventuele tekortkomingen te verhelpen, kunt u op elk gewenst moment inloggen en aanvullende documentatie uploaden.