Overzicht Highwire

 

 

Merck & Company Incorporated Rahway, NJ gebruikt het Highwire-platform om onderaannemers, leveranciers en serviceproviders die wereldwijd werkzaamheden op een Merck & Company Incorporated Rahway, NJ-locatie uitvoeren, te evalueren en te beheren. 

 

Deze video biedt een overzicht van het Highwire-platform, het inschrijvingsproces en beschrijft hoe Merck & Company Incorporated Rahway, NJ en andere wervende klanten de analyse van Highwire-platform gebruiken.

 

Wervende klanten gebruiken dit platform om de eerdere veiligheidsprestaties van onderaannemers te evalueren en om de sterkte van de veiligheidsprogramma's en veiligheidsbeheersystemen van elke onderaannemer te evalueren.

 

Onderaannemers die betrokken zijn bij het inschrijvingsproces, zullen informatie over eerdere letsels invoeren, inclusief letsel dat de afgelopen drie jaar is geregistreerd, en zullen een aantal vragen beantwoorden over de veiligheidsbeheersystemen en veiligheidsprogramma's waarmee hun bedrijven werken.

 

Onderaannemers zijn ook verplicht om ondersteunende documentatie te uploaden. Dit omvat het uploaden van elektronische versies van het veiligheidshandboek van uw bedrijf of geschreven veiligheidsprogramma's. De software evalueert alle ingevoerde informatie en de geüploade documenten en geeft een veiligheidsscore.

 

De wervende klanten van Highwire, waaronder Merck & Company Incorporated Rahway, NJ, bekijken de Highwire-score van elke onderaannemer en de gegevens in het profiel van een onderaannemer die in de score zijn verwerkt. Het Highwire-programma biedt wervende klanten de mogelijkheid om een weloverwogen beslissing te nemen bij het kiezen van een onderaannemer voor het uitvoeren van werkzaamheden op hun locaties. 

 

Onderaannemers met lagere veiligheidsscores vormen mogelijk hoger risico voor een wervende klant en hun profielen zullen zorgvuldiger worden geëvalueerd voordat een contract wordt afgesloten. In sommige gevallen moeten onderaannemers een correctief actieplan opstellen om vastgestelde tekortkomingen te verhelpen voordat een contract kan worden afgesloten en het werk kan beginnen.

 

De resultaten van de analyse van het Highwire-programma worden aan elke onderaannemer gepresenteerd op dezelfde manier als aan de wervende klant.

 

Een voordeel van inschrijving in het Highwire-programma is dat de beoordeling van de veiligheidsprestaties en -programma's van uw bedrijf onafhankelijk worden uitgevoerd.  Het programma identificeert sterke en zwakke punten en geeft aan op welke gebieden uw bedrijf kan verbeteren. Het is mogelijk dat uw bedrijf inziet dat er aanvullende programma's of beheersystemen moeten worden ontwikkeld op basis van geconstateerde lacunes of zwakke punten. Het kan ook zijn dat u zich realiseert dat uw bedrijf in vergelijking met concurrenten te maken heeft met hoge letsel- en incidentpercentages en besluit een analyse uit te voeren om letseltrends te identificeren die kunnen worden aangepakt om de prestaties te verbeteren.

 

Het uiteindelijke doel van het Highwire-programma is voortdurende verbetering te stimuleren, de blootstelling aan risico's tot een minimum te beperken en het aantal ongevallen en incidenten te verminderen.  Dit biedt een direct voordeel voor zowel de wervende klanten als de onderaannemers die betrokken zijn bij het inschrijvingsproces.

 

Als u vragen hebt of extra ondersteuning nodig hebt tijdens het inschrijvingsproces, neem dan contact op met het Highwire-ondersteuningsteam via support@highwire.com of stuur met behulp van de hier weergegeven knop Help een bericht via Live Chat.